Kỹ xảo “bức tử” cây xanh Hà Nội

03/11/2011 06:02
(GDVN) - Đổ bê tông, quấn đủ thứ dây nhợ chằng chịt … đang là những cách mà người dân Hà Nội “triệt hạ” hệ thống cây xanh của thành phố.