6 thiết kế móng độc đáo với băng dính

21/03/2013 18:00
Nếu thường xuyên theo dõi các xu hướng móng thời trang gần đây, bạn có thể nhận thấy rằng việc thiết kế móng với sự trợ giúp của băng dính đang là “mốt”.