Chùm ảnh: "Nhìn đâu cũng thấy phòng khám Maria" trên xe buýt

22/07/2012 18:30
Phòng khám Đa khoa Maria đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 16/7, từ sau khi có bệnh nhân chết tại đây. Nhưng đến nay sau 1 tuần rồi mà vẫn còn rất nhiều bảng quảng cáo tràn lan, dày đặc trên nhiều chiếc xe buýt ở nhiều tuyến khác nhau tại Hà Nội.