Mạnh tay dẹp bỏ căn bệnh đồng phục

(GDVN) - Dư luận bất bình không phải việc nhà trường quy định quần áo học sinh phải mặc giống nhau mà nhiều đồ dùng học tập cũng được yêu cầu “đồng phục”.
Đang tải tin...