Tạm dừng ký ban hành 7 Nghị định

06/07/2016 15:39
(GDVN) - Chính phủ tạm dừng ban hành 7 Nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.