Gây án xong, chờ công an “giải cứu”!

26/03/2012 13:55
Đã đi ăn trộm thì chẳng bao giờ muốn “đụng” công an. Nhưng lại có một số “đạo chích” trong quá trình gây án lại mong công an đến giải vây cho mình...