Cái tát vào sự tử tế

(GDVN) - Có lẽ, “4 xin” và “4 luôn” nên dành cho tất cả chúng ta, để cho mỗi người biết sống tử tế hơn bắt đầu từ những ứng xử bình thường nhất.
Đang tải tin...