Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

(GDVN) - Sau khi bỏ phiếu kín, 418/487 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sáng mai (7/4), Quốc hội chính thức bầu Thủ tướng mới.

Chính sách đối với dân công hỏa tuyến

(GDVN) - Người tham gia dưới 1 năm được hưởng 2.000.000 đồng; 1 năm đến dưới 2 năm được trợ cấp 2,7 triệu đồng; từ 2 năm trở lên trợ cấp 3.5 triệu đồng.
Đang tải tin...