Đừng để việc gì cũng đến Thủ tướng!

28/04/2017 07:00
(GDVN) - Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Chính phủ bận "trăm công nghìn việc" không thể mãi phải lo chỉ đạo về những vấn đề BOT giao thông như hiện nay.