Quảng cáo vi phạm quyền của NTD, Vinacafe Biên Hòa nên xin lỗi

29/03/2013 07:10
(GDVN) - Theo Hội Tiêu chuẩn và và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: Quảng cáo “cà phê chỉ làm từ cà phê” của Vinacafe Biên Hòa đã vi phạm 1 trong 8 quyền của người tiêu dùng trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Vinacafe nên xin lỗi các khách hàng của mình.

“Cà phê thật”: Chiêu quảng cáo "đánh vào sự sợ hãi" của Masan?

21/03/2013 13:49
(GDVN) - Quảng cáo "Cà phê chỉ làm từ cà phê” nhằm tuyên chiến với cà phê pha tạp, cà phê giả của Vinacafe gần đây thực chất chỉ là một trong vô vàn chiêu "đánh vào sự sợ hãi người tiêu dùng" của Tập đoàn Masan - đơn vị quản lý lên chiến lược marketing cho Vinacafe Biên Hòa.

Tuyên bố "cà phê thật" nhưng Vinacafe vẫn dùng phụ gia?

20/03/2013 07:11
(GDVN) - Tuyên bố tất cả các sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hương liệu tổng hợp tạo mùi cà phê, tuy nhiên, cà phê Wake up của Vinacafe lại sử dụng “hương tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương cà phê chồn)”.