Quá sợ thực phẩm đông lạnh Trung Quốc: Chứa đầy chất cấm

22/08/2013 09:54
Những hộ nuôi ở Trạm Giang khẳng định họ không ăn cá rô phi mình nuôi “vì chúng không có vị ngon bằng cá biển”. Nhưng nếu chứng kiến cách họ sử dụng thuốc kháng sinh khi nuôi cá thì có thể suy diễn sự từ chối ăn của họ theo một cách khác.