Khi thiện và ác hiện hình trên mạng xã hội

16/07/2016 07:16
(GDVN) - Trong thế giới công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì mạng xã hội đóng vai trò như một kênh thông tin không chính thống nhưng có sức mạnh với giới trẻ.