Nhân viên hải quan cướp súng, đánh đập CSGT

14/02/2012 08:00

Theo đại úy Đỗ Đức Tuấn, Hoàng Anh Tuấn còn giật mũ của người đi đường tấn công, đập liên tiếp vào đầu và vai Đại úy Tuấn kèm theo nhiều câu chửi bới, lăng mạ "Hôm nay tao sẽ giết chết chúng mày".