Mạnh tay dẹp bỏ căn bệnh đồng phục

02/09/2018 07:10
(GDVN) - Dư luận bất bình không phải việc nhà trường quy định quần áo học sinh phải mặc giống nhau mà nhiều đồ dùng học tập cũng được yêu cầu “đồng phục”.