Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự

Lần đầu tiên, khoản 3 điều 32 của dự thảo sửa đổi hiến pháp quy định: “Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa”.
Đang tải tin...