Tập yêu người không yêu mình?

04/01/2012 08:47
Khi yêu, không ít người từng nhìn thấy nỗi lòng của mình trong đôi câu thơ tình của Xuân Diệu: Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.....