40 năm chưa một ngày được "sống"

22/04/2012 06:00
(GDVN) - Gần 40 năm qua, kể từ khi sinh ra người đàn bà bất hạnh ấy chưa được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.