EVN ‘qua mặt’ Bộ Công Thương?

11/10/2013 10:36
EVN đã làm thế nào để vượt qua đơn vị giám sát và quản lý trực tiếp là Bộ Công Thương? Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm ở EVN liên quan đến Bộ chủ quản.