Ảnh: Trang bị của công binh Trung Quốc

02/01/2012 14:28
(GDVN) - Một số hình ảnh phản ánh các hoạt động và thao tác với các phương tiện đặc thù của đơn vị công binh, quân đội Trung Quốc tham gia cứu hộ thiên tai giúp đỡ thường dân Trung Quốc.