Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Việt Nam

10/12/2013 10:33
(GDVN) - "Chuyến thăm Việt Nam của ông Ngoại trưởng sẽ nhấn mạnh sự chuyển biễn mạnh mẽ trong quan hệ song phương những năm qua và quan hệ đối tác đang lớn mạnh của chúng ta trong nhiều lĩnh vực."