Tuyên Quang bầu Chủ tịch UBND tỉnh

15/05/2015 07:36
(GDVN) - Ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại, ông Huấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.