Xem CAHN xử lý tình huống cướp xe chở hàng đặc biệt của ngân hàng

13/12/2012 15:37
Đó là một trong những phương án diễn tập của Tổng Cục CSQLHC về TTATXH, Bộ Công an diễn ra sáng 12/12 tại Hà Nội. Buổi diễn tập là cơ sở để đánh giá lại năng lực tác chiến, cũng như công tác phối hợp của các đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị rút ra kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, không để bị động bất ngờ trước mọi tình hình.