Đi xem hàng tấn pháo hoa trước giờ ...nổ

24/04/2015 21:42
(GDVN) - Hàng tấn pháo hoa đã được tập kết về cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng) để các đội dự thi sắp xếp theo kịch bản, chuẩn bị "khai hỏa".