TP.HCM kết luận cháy xe do xăng dỏm

16/05/2012 13:10
Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc nhiều cơ quan khoa học tại TP.HCM. Kết quả chính thức sẽ được công bố nay mai.