Cổ phần hóa Tổng công ty 36

Cổ phần hóa Tổng công ty 36
(GDVN) - Thủ tướng vừa phê duyệt bán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 36 theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.