Cổ phần hóa Tổng công ty 36

23/02/2016 07:11
(GDVN) - Thủ tướng vừa phê duyệt bán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 36 theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.