Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn

07/10/2014 06:48
(GDVN) - Viên chức đang giảng dạy tại trường THCS được nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chế độ nâng lương trước thời hạn.