Cảnh sát giao thông: Ngành nhiều tham nhũng nhất

20/11/2012 14:16
Bốn ngành và lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Bên cạnh đó, bốn ngành ít tham nhũng nhất là bưu điện, báo chí, kho bạc và cảnh sát khu vực.

Nguyên Bộ trưởng tâm sự về chuyện rút thẻ nhà báo trong vụ PMU18

21/06/2012 11:32
(GDVN) -Trong ngày hội của các nhà báo và nền báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều vị nguyên là lãnh đạo ngành Thông tin- Truyền thông, các tướng lĩnh và nhà báo đã chia sẻ suy nghĩ của mình về nghề báo và vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội.