Tận mắt xem "tát hổ, nhổ râu hùm"

16/10/2012 13:45
Chiếc cửa sắt mở ra, C. đi vào trong trước, 4 con hổ như nhận ra người chủ của chúng vội chạy đến bên. C vuốt ve vào đầu chúng. Có lúc cao hứng, C. vỗ mấy phát liên tục vào mặt con hổ lớn nhất khiến cho chúng tôi ớn lạnh…