"Sẵn sàng đưa vụ chạy công chức 100 triệu ra nghị trường Quốc hội"

26/01/2013 07:39
(GDVN) - “Tôi nghĩ đây là một vấn đề bức xúc chung nhưng lại có cơ hội để chúng ta tập trung giải quyết như việc hoàn thiện Luật phòng, chống tham nhũng. Chắc chắn không riêng cá nhân tôi mà nhiều đại biểu quốc hội và dư luận cũng sẽ phải đề cập tới”, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.