Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ

01/05/2019 07:29
(GDVN) - Chấm Văn, ngán nhất là chữ viết thí sinh nhưng chán hơn là chuyện “nhỏ to, nhờ vả” của “cán bộ”.