Chia sẻ kinh nghiệm khi ở kí túc xá trong trường Đại học tại Mỹ.

(GDVN) -Khi sang Mỹ học bạn có thể ở ký túc xá, hoặc thuê nhà hay căn hộ. Sự lựa chọn nào cũng có những mặt mạnh và mặt yếu. Dưới đây là những trải nghiệm của cá nhân tôi khi chọn ký túc xá,  các bạn có thể tham khảo trước khi quyết định nên chọn lựa chỗ ăn ở ra sao để đảm bảo điều kiện tốt nhất cuộc sống và học tập tại nước ngoài.
Đang tải tin...