Khi hiệu trưởng lộng quyền, độc đoán

04/10/2017 06:29
(GDVN) - Khi vẫn còn tồn tại những hiệu trưởng chuyên quyền, độc đoán, bảo thủ, cố vị thì nền giáo dục của nước nhà sẽ không thể cất cánh và hội nhập được.