Quan ơi, sao nhiều thế?

03/12/2017 07:55
(GDVN) - Trên không làm gương, trên cứ “phình” ra hà cớ gì bắt dưới phải “teo” lại?