Đừng buộc các thầy cô làm điều gian dối

18/10/2017 06:43
(GDVN) - Thay vì phát động cuộc thi khuyến khích tài năng thì không ít địa phương vì muốn có thành tích để phô trương thanh thế đã áp đặt chỉ tiêu xuống các trường học.