Chùm ảnh: Nín thở... mà sống!

10/09/2011 20:12

Những hình ảnh này chỉ phản ánh một phần nhỏ trong thói quen xả rác bừa bãi của dân ta. Người người xả rác, nhà nhà xả rác