Bức xúc nhà giáo nghỉ hưu

10/10/2012 10:07
Những ngày qua, hàng chục ngàn giáo viên nghỉ hưu râm ran, luận bàn về khoản tiền trợ cấp sẽ được nhận khoảng 2 - 3,5 triệu đồng/người, chỉ có thể mua được khoảng 100 - 200kg gạo ngon theo thời giá hiện nay.