Người có búi tóc nặng gần 3 kg

14/12/2011 11:43
Đó là bà Lê Thị Rép (56 tuổi, ngụ ấp Bình An, Gò Công Tây, Tiền Giang). Bà Rép cho biết từ nhỏ tóc của bà đã luôn dài quá gối và chưa bao giờ cắt.