Lạm thu là do lách luật

22/08/2016 08:03
(GDVN) - Vấn đề lạm thu đầu năm ở các trường đã được phản ánh nhiều nhưng theo tinh thần của Thông tư 55 nếu thanh tra, vẫn chưa thể xử lý vi phạm do lách luật!