"Sau Đại tướng, con cháu của làng không còn ai làm to nữa"

10/10/2013 11:00
(GDVN) - "Với cả nước, Đại tướng là vị tướng huyền thoại, với những người Quảng Bình như chúng tôi, hơn thế, ông là thần tượng, là một người ĐÀN ÔNG Quảng Bình mà chúng tôi phải học tập và noi theo một cách tự nguyện với tấm lòng tôn kính"...