Tham quyền cố vị, tất chuốc họa diệt vong

16/11/2017 10:00
(GDVN) - Lãnh đạo độc đoán và không vì dân, ông Mugabe đã đẩy đất nước Zimbabwe từ chỗ là vựa lúa mì của châu Phi trở thành một đất nước nghèo đói và bất hạnh.