Bồi thường xong vụ chìm tàu Dìn Ký

04/08/2011 00:27
Đại diện doanh nghiệp Dìn Ký Cầu Ngang (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận thỏa thuận xong việc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.