Cây hài bạc tỉ và đạo diễn triệu đô

24/01/2012 18:45
Khi làm phim họ ở các vị trí khác nhau nhưng dù vô tình hay hữu ý thì những con số tiền tỉ thu về từ phòng vé đã gán cho họ một cái mác hời: Thần tài phim Việt.