Phát hiện bộ cuốc đá cổ tại Cao nguyên Đồng Văn

07/09/2012 07:15
Ngày 6/9, Phó giáo sư-tiến sỹ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết các cán bộ thuộc Viện và Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã phát hiện bộ cuốc đá ở huyện Yên Minh - dấu tích đầu tiên về sản xuất nương rẫy trên cao nguyên này.