Ai sẽ bấm nút đánh giá Bộ giáo dục?

24/07/2017 07:16
(GDVN) - Có lẽ đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo làm khảo sát xã hội diện rộng và công khai để lấy ý kiến người học và phụ huynh về dịch vụ giáo dục công.