“Có rừng, có biển… tại sao vẫn nghèo?”

05/01/2017 07:15
(GDVN) - Chừng nào mà chúng ta chưa có những chế tài xử lí nghiêm những người vi phạm, những người cố ý làm thiệt hại công quĩ thì chừng đó đất nước chúng ta còn nghèo.