Kể ra, Bộ Giáo dục cũng khổ thật!

27/03/2018 06:42
(GDVN) - Thầy giáo Hữu Sơn cho rằng, biết vài điều trong bài này, thì mọi người cũng phần nào thông cảm với Bộ, đôi khi quyền rơm vạ đá!

Đình chỉ công tác ông Đào Vịnh Thuấn

23/10/2016 08:52
(GDVN) - Ông Đào Vịnh Thuấn cùng với ông Trần Dương Tùng là hai người có liên quan trong vụ hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh nhân viên của Trung tâm khai thác Nội Bài.