Lý giải ngôi đình "xe tăng kéo không đổ"

25/03/2012 06:58
Lý giải bí hiểm xung quanh chuyện cả 4 chiếc xe tăng dùng dây xích và mìn dây cố đánh sập, nhưng ngôi đình vẫn không hề suy chuyển và cây thiêng biết tránh đạn ở Quảng Nam.