Khi lưỡi không xương

(GDVN) - Trung Quốc lúc này, có lẽ là cứ để cho cả thế giới lao vào chống ISIS, Trung Quốc đứng ngoài vỗ tay cổ vũ để tranh thủ đục nước béo cò trên Biển Đông.

Pakistan sẽ mua xe tăng MBT-3000 của Trung Quốc?

(GDVN) - Trung Quốc muốn hợp tác quân sự với Pakistan để đối phó tình hình Afghanistan, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở Tân Cương, muốn phát huy "vai trò ảnh hưởng".
Đang tải tin...