Đề thi quốc gia đã sẵn sàng

(GDVN) - Kỳ thi quốc gia 2018, thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút (năm 2017 là 20 phút).
Đang tải tin...