SCMP: Quan chức Trung Quốc thuê côn đồ đập xe dân

04/03/2013 07:13
(GDVN) - Người dân cho rằng những tên côn đồ được thuê bởi một quan chức địa phương và một trùm kinh doanh bất động sản liên kết với nhau nhằm ép họ phải nhượng bộ trong một thỏa thuận gây tranh cãi để chuyển đổi đất ruộng của họ thành khu công nghiệp.